Consell Comarcal Alt Empordà
mail
Dibuixos contenidors Pitu tries 2.0 Contenidors 4 fraccions Bosses reciclatge Camió Selectiva El Mag dels residus
menu_button

Resum de resultats de la recollida de residus

  • Any:
  • Municipi:
  • Format exportació:
  • exportar
tipus[Filter]
Residu[Filter]
GENERFEBRERMARÇABRILMAIGJUNYJULIOLAGOSTSETEMBREOCTUBRENOVEMBRETotal Recollides (kg)
Comercialpaper10.356,0011.558,0014.287,0016.962,0020.157,0027.006,0042.455,0046.429,0023.253,0015.193,00375,00228.031,00
envasos108,00414,00882,001.809,003.402,006.899,0011.550,0016.503,005.439,00676,00416,0048.098,00
vidre636,00462,003.983,003.332,0018.960,0027.558,0047.160,0085.819,0031.101,003.842,005.626,00228.479,00
Escolarpaper5.942,005.728,006.340,005.857,006.094,005.335,007.053,007.587,005.869,006.268,004.827,0066.900,00
Municipalpaper249.061,00232.285,00276.234,00252.740,00275.939,00270.637,00319.609,00360.605,00263.130,00268.783,00104.449,002.873.472,00
envasos117.608,00120.608,00188.343,00133.596,00178.382,00186.008,00221.051,00254.148,00187.733,00160.852,00123.946,001.872.275,00
vidre289.727,00156.390,00214.521,00208.003,00252.548,00290.802,00400.377,00561.512,00344.620,00249.750,00164.896,003.133.146,00
rsu406.617,00376.770,00404.738,00371.174,00444.319,00452.479,00526.632,00614.843,00458.644,00397.392,00359.092,004.812.700,00
Porta a Portapaper29.560,0021.620,0049.160,0042.140,0051.640,0050.930,0061.360,0087.780,0050.280,0041.180,00 485.650,00
Total Recollides (kg)1.109.615,00925.835,001.158.488,001.035.613,001.251.441,001.317.654,001.637.247,002.035.226,001.370.069,001.143.936,00763.627,0013.748.751,00

Dades comparatives de referència

Any Catalunya Alt Empordà
Paper
kg/hab/any
Envasos
kg/hab/any
Vidre
kg/hab/any
R.Sel/T.Res C.G.R.
kg/hab/dia
R.Sel/T.Res C.G.R.
kg/hab/dia
   
2014 32,12 17,30 21,60 38,35 % 1,33 38,02 % 2,20
2013 34,74 16,80 20,94 37,95 % 1,30 35,44 % 2,10
2012 42,02 17,80 22,30 39,10 % 1,35 35,65 % 2,22
2011 54,18 18,18 23,97 40,62 % 1,47 33,81 % 2,30
2010 60,55 18,18 24,90 40,57 % 1,53 31,89 % 2,25
2009 57,25 17,07 25,64 37,61 % 1,54 29,14 % 2,25
2008 55,85 15,78 27,75 34,43 % 1,59 29,38 % 2,37
2007 56,69 14,41 27,97 33,72 % 1,64 27,19 % 2,51
2006 33,83 10,34 17,45 27,56 % 1,54 28,50 % 2,94
Dades procedents de l'Agencia de Residus de Catalunya.
Inclouen les recollides en àrees d'aportació i deixalleries i no inclouen residus comercials.
Nomenclatura:
- R.Sel/T.Res: recollida selectiva / total residus
- C.G.R.: coeficient de generació de residus